Betaling

Voordat Promess Meubels overgaat tot het maken van een meubel op maat, wordt er door de koper een aanbetaling gedaan van 25%, tenzij anders overeengekomen.

Promess Meubels heeft de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Betaling per bank: In dit geval maakt u voor de afgesproken leverdatum het verschuldigde bedrag over naar de rekening van Promess Meubels.
  • Betaling bij levering (rembours): In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld bij levering. Bij rembours leveringen worden mogelijk administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij het bevestigen van de order bekend gemaakt. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering.

Zolang hetgeen aan Verkoper door de Koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.